ඔබ දිනිය යුතුමයි- ධනාත්මක කරුණු වැඩියෙන් ආකර්ෂණය කරගන්නා නැවුම් සතියක ඇරඹුමයි!

බින්දුවට වැටිලත් නොවැටී නොසැලී ඉන්න ඔයාටත් පුලුවන් ද මුලින්ම හිතන්න ඔයා බින්දුවට වැටුනෙ සිතිවිලි වලින්ද සැබැවින්මද කියලා මේක කියවන බොහොමයක් දෙනා සැබැවින්ම දෙයක් අහිමි වෙන්න කලින් සිතුවිලි වලින් වැටිලා ඉවරයි බොහොමයක් ප්‍රශ්න අභියස

ඔයා සිතුවිලි වලින් වැටුනු වාර අනන්ත ඇති..ඒත් ඒ හැම වෙලාවකම ඔයාට පුලුවන් නම්, ඔයාගේ ඒ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලට අභියෝග කරන්න ඔයා පුදුම ශක්තිවන්තයෙක්..ඒක ප්‍රශ්නයක් ආව වෙලාවට මේ කියන තරම් පහසු දෙයක් නෙවෙයි.

ඒත් ඔයා දන්නවද අපේ මානසික ශක්තිය ගොඩක් වැඩි නම් සහ ඔයාගේ මනසෙ ධනාත්මක කරුණු වලින් පිරිලා නම් ඔයාට මනසින් වැටුන වෙලාවට ගොඩ එන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි..

ඔයත් නිරන්තරයෙන් අනුන්ගෙ ඕපාදූප, ආගිය වගතුග සහ අනුන්ගෙ ජීවිත තුල ඔලුව ගිල්වනවට වඩා තමන්ගේ මනසට ධනාත්මක දෙයක් එකතු කරගන්න කියලා නිතරම මතක් කරනවා. ඔයාට වැඩි දවසක් ගත වෙන්න කලින් මම අර කලින් කිව්ව විදියට ජිවිතේ ප්‍රශ්න වලට නොවැටී නොසැලී මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිවන්තයෙක් ඔයාගේ අභ්‍යන්තරයෙන්ම ඔයා නිර්මාණය කර ගනිවී ඔයාටත් නොදැනීම..

නිතර දකින,කියවන,සොයන දේවල් වලට මොලය,ඇස,හදවත, හුරුවීම සාමාන්‍ය දෙයක් නිසා ඔයාගේ හුරුවීම ඔයාම මෙහෙයවන “ස්වයo ධනාත්මක නායකයෙක්” වෙන්න කියලා මතක් කරනවා..

ඔයාට නිවැරැදි නායකත්වයක් දෙන්න ඔයාට පුලුවන් ධනාත්මක කරුණු වැඩියෙන් ආකර්ෂණය කරගන්නා නැවුම් සතියක ඇරඹුමයි!

Leave a Reply