කළුතරට හෙට වතුර නැ

කළුතර ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

කළුතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට (10) දිනයේ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව හෙට උදෑසන 08.00 සිට අනිද්දා අලුයම 02 දක්වා පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇත.

ඒ අනුව ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ පහත දැක්වේ.
වාද්දුව
වස්කඩුව
පොතුපිටිය
කළුතර උතුර හා දකුණ
කටුකුරුන්ද
නාගොඩ
බෙන්තොට
පයාගල
බෝම්බුවල
මග්ගොන
බේරුවල
දර්ගා නගරය
අලුත්ගම
පිලමිනාවත්ත
කලුවාමෝදර
මොරගල්ල

Leave a Reply