කොරොනා බිල්ල

එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1363ක් බවයි.

කොරෝනා ආසාදිතව මේ දක්වා මිය ගොස් ඇති පුද්ගලයන් අතරින් වැඩි පිරිසක් වයස අවුරුදු 71ට වැඩි අය බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා.

ඉන් මරණ 646ක්ම එනම් සියයට 47.85ක මරණ ප්‍රතිශතයක් සිදුව ඇත්තේ වයස අවුරුදු 71ට වැඩි පුද්ගල මරණ බව සඳහන්.

මේ අතර, වයස අවුරුදු 61ත්, 70ත් අතර මරණ 356ක් වාර්තා වී ඇති අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 26.37ක්.

වයස අවුරුදු 09ට අඩු ළමා මරණ 02ක් වාර්තා වී ඇති අතර, අවුරුදු 10ත්, 30ත් අතර මරණ 16ක් සිදුව තිබෙනවා.

Leave a Reply