කොරෝනා මරණයක් ලු???

” කැපිටල් මහරාජා සමූහයේ අධිපති MBC මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රධානී රාජේන්ද‍්‍ර රාජ මහේන්ද්‍රන් නොහොත් කිලී මහරාජා මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද සිදු කෙරුණා.
කොරෝනා ආසාදිත මරණයක් හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය නිර්දේශ මත, සුළු පිරිසක් පමණක් සහභාගීත්වයෙන් ඔහුට අවසන් ගෞරව දක්වා, අවසන් කටයුතු සිදුකරන ල්දි.”

නමුත් කොරෝනා මරණයකදි මෙවන් පීරිසක් සහභාගී විය හැකි ද??

මෙහි ඉතාම සුලු පිරිසක් ද මේ ඉන්නේ??

අද පවතින තත්ත්වය සමාන්නය පුර වැසියන් ට විතරයි ද??

Leave a Reply