පිලිපදින්න යමක්

*ඩෙල්ටා වෛරස් 🦠 *

 • අධික උණ, කැස්ස, දරුණු ශරීර කැක්කුම, මුඛයේ තිත්තකම, රසය නැතිවීම වැනි රෝග ලක්ෂණ ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිර ඇත. *
 • කරුණාකර ඔබව ආරක්ෂා කරගන්න … *
 • 🟢1. සීතල වතුරෙන් වළකින්න. *
 • 🟢2. අයිස් කළ බීම භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වන්න. *
 • 🟢3. උණු වතුර බොන්න. *
 • 🟢4. උණු වතුරෙන් හුස්ම ගන්න. *
 • 🟢5. බිත්තර අනුභව කරන්න. *
 • 🟢6. අත්තික්කා ආහාරයට ගන්න. *
 • 🟢7. ආමන්ඩ් කන්න. *
 • 🟢8. කරාබු නැටි, එනසාල් සහ කුරුඳු සමඟ කෝපි පානය කරන්න. *
 • 🟢9. එළුමස් සුප් බොන්න, කළු ගම්මිරිස්, ඉඟුරු සහ කහ එකතු කරන්න. *
 • අංක 10. රට චිකන් සුප් බොන්න, ගම්මිරිස්, ඉඟුරු සහ කහ එකතු කරන්න. *
 • අංක 11. කැල්සියම් බහුල ආහාර හෝ කැල්සියම් පෙති ගන්න. *
 • 🟢12. ඕනෑ තරම් ජලය පානය කරන්න. *
 • 🟢13 කරාබු නැටි නිතර මුඛයට දමා විනාඩි 5 ක් හපන්න.*
 • අනෙක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වීමේ අදහසින් මෙම තොරතුරු බෙදා ගන්න …! _ *
 • ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් උපුටා පලකිරිමකි –

Leave a Reply