මරුවා සමග වාසේ

ඩෙංගු මදුරුවා සිකාත් බෙදා හරී..කීට විද්‍යාත්මක සමීක්‍ෂණවලින් අනාවරණය වූ දේ…

ඩෙංගු සමග සිකා වයිරසය රටපුරා පැතිරයාමේ අවදානමක් පවතී.දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක ඩෙංගු කීට ඝණත්වය ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කීට විද්‍යාත්මක සමීක්‍ෂණවලදී අනාවරණයවූ බවත් ඉදිරි මාසයක පමණ කාලය තුළ රටපුරා ඩෙංගු හිස එසවීමේ අවදනම ඉහළ අගයක පවතින බවත් රජයේ කීට විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ජයමිණි මිගෙල්හේවා පැවැසීය.ඩෙංගු වාහක මදුරුවන්ගෙන් සිකා වයිරසය පැතිරීයන බව කී සභාපතිවරයා ඉන්දියාවේ ඊඩිස් ඇල්බොපික්ටස් ඩෙංගු වාහක මදුරුවන්ගෙන් සිකා වයිරසය පැතිරී යන බවට හඳුනාගෙන ඇති බව පැවැසීය.

මෙරට මෙම මදුරු විශේෂ දෙක ඩෙංගු රෝග වාහක මදුරුවන් බවට හඳුනාගෙන තිබේ.කීට විද්‍යාත්මක සමීක්‍ෂණවලදී ඩෙංගු රෝග ප්‍රධාන වාහක මදුරුවා වන ඊඩිස් ඊජිප්ටයි දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර තදාසන්න ප්‍රදේශවල සීඝ්‍රයෙන් බෝවී ඇති බවත් ඊඩිස් ඇල්බොපික්ටස් මදුරුවන් දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකම හඳුනාගෙන ඇති බව හෙතෙම පැවැසීය.ඩෙංගු රෝග වාහක ප්‍රධාන වහාකයින් සහ අපිරිසිදු ජලයේ බෝවන බරවා වාහක මදුරුවාගෙන් සහ තවත් වාහක මදුරුවන්ගෙන් සිකා වයිරසය පැතිර යන බවට විද්‍යාඥයින් තහවුරු කරගෙන තිබේ.

Leave a Reply