යොහානිට තනතුරුක්

“මැණිකේ” නිසා යොහානි ට ලැබුණු නව තනතුර ….

සංගීත ලෝකයේ පෙරළියක් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ගායන ශිල්පිනිය ක් වන යෙහානි විසින් ගායනා කරන ලද මැණිකේ ගීතය ඉන්දියාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය උනා..

මේ නිසාම ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා සිය ට්ව්ටර් ගිණුමේ පණිවිඩයක් තබමින් පවසා ඇත්තේ යොහානි මේ වන විට දෙරටේ සංස්කෘතික තානාපතිවරිය බවට පත්වී ඇති බවයි.

Leave a Reply