රටට සමු දෙන අපේ කලාකරුවා

ඔහු වැනි ප්‍රතිපත්ති ගරුක මිනිසෙකු මෙතෙක් හමු වී නොමැත.

තමන් ඇදහූ දර්ශනය වෙනුවෙන් දැඩිව පෙනී සිටි ඔහු කිසිවිටෙක හිස් වචන තෙපළුවේ නැත. ඔහු ඇසුර හැමවිටම ආනන්දයෙන් මතු නොව ප්‍රඥාවෙන්ද පිරුණු එකක් විය.

එවන් මිනිසෙකු හෙට දිනයේ අපෙන් ඈත්ව සිය කුටුම්භයේ සෙනෙහස විඳින්නට රැකවරණය ලබන්නට විදෙස්ගත වන්නට නියමිතය.

වඩාත් යහපත් විනයගරුක දේශයක ස්ථිර වාසය පිණිස පිටත්ව යන ඔබට සුබ පැතුම්!!