රන්ජන් ට කොරෝනා

රන්ජන් රාමනායක මහතාටත් කොවිඩ්

දැනට අඟුණුකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිර දඬුවම් විඳින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරුව තිබෙනවා.

Leave a Reply