රුපියල් මිලියන 2000 වියදම් කර අලංකාර කරන නගර ලැයිස්තුව

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි රටපුරා අලංකාර ලෙස නගර 100 ක් එකවර සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩ සටහන අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, හිරිපිටිය නගරයෙන් ඇරඹෙන බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

එම වැඩපිළිවෙළ තුළ අලංකාර සහ හිතකර ලෙස නගර සංවර්ධනය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කිරීම සඳහා, එක නගරයකට රුපියල් මිලියන 20 ක් වන සේ නගර 100 සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000 ක් වෙන් කර තිබේ.

මෙම තත්ත්වයන්ට අදාලව සංවර්ධනය කරනු ලබන ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළින් තෝරාගත් නගර 100 එම දිස්ත්‍රික්ක යටතේ වෙන් වෙන්ව මෙසේ දක්වා තිබෙනවා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 07 යි. කොටිකාවත්ත, හංවැල්ල, පාදුක්ක, ඇඹුල්ගම,කඩුවෙල, විද්‍යාල හංදිය සහ මොරටුව.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 10 යි. පෑලියගොඩ, ඒකල, ඇවරියවත්ත, මිනුවන්ගොඩ, හේනේගම, මීරිගම, දිවුලපිටිය, ගණේමුල්ල, පූගොඩ සහ අත්තනගල්ල.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 04 යි. හොරණ, නාගොඩ, දොඩංගොඩ සහ මීගහතැන්න

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 06 යි. වීරවිල, රන්න, චිත්‍රාගල, නෝනාගම, අගුණුකොළපැලැස්ස සහ ලුණුගම්වෙහෙර.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 06 යි. දෙයියන්දර, මොරවක, පිටබැද්දර, දෙණියාය, වැලිගම සහ කඹුරුපිටිය.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 04 යි. කුමාරකන්ද, බෙන්තර අම්බලන්ගොඩ සහ හබරාදූව.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 05 යි. කුරුවිට, අයගම, නිවිතිගල, ගොඩකවෙල සහ බලන්ගොඩ.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 04 යි. රඹුක්කන, ගලිගමුව, බුලත්කොහුපිටිය සහ මොරොන්තොට.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 09 යි. කොබෙයිගනේ, අඹන්පොල, හිරිපිටිය, බිංගිරිය, අලව්ව, හෙට්ටිපොල, පන්නල, පොල්ගහවෙල සහ බම්බුක්කටුව.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 03 යි. හලාවත, තෝප්පුව සහ පාලවිය.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 04 යි. තිරප්පනේ, එප්පාවල, කජුගොල්ලෑව සහ අනුරාධපුරය.

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 04 යි. අරලගංවිල, මැදිරිගිරිය, වැලිකන්ද සහ ජයන්තිපුර.

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 02 යි. කිලිනොච්චි සහ පූනරින්.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ නගර 02 යි. මුරුතනාමඩම් සහ වෙලනායි.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මන්නාරම ද, වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් වව්නියාව ද, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිඔය යන නගර 03 තෝරාගෙන ඇත.

Leave a Reply