රේගුවේ හිර වු කහ !

ලක්ෂ 50කට අධික වටිනාකමින් යුත් වියලි කහ කිලෝ 15,251 ක් ශ‍්‍රී ලංකා රේගුවේ නිවාරණ අංශය අද සිය බාරයට ගත් බව සදහන් වේ. ලැබුණු තොරතුරක් මත නිවාරණ අංශයේ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් ඉන්දියාවේ සිට ආනයනය කළ බහාලූමක් පරීක්‍ෂා කිරීමේදී මෙම කහ තොගය සොයාගත් බවත් මෙහි කපුරු කිලෝ 16,000 ක් අඩංගු පෙට්ටි 507 ක් ඇතැයි රේගුවට දැනුම් දී තිබූ බවත්,.මෙම වියළි කහ තොගය පෙට්ටි 504 ක් තුළ සූක්‍ෂම ලෙස අසුරා තිබූ බවත් කහ තොගය රේගුවෙන් නිදහස් කරගත්තේ නම් රජයට රුපියල් ලක්‍ෂ 10 කට අධික බදු අහිමිවන බව සදහන් වේ. ආනයනකරුට දඩ පැනවීමට නියමිත බව වෑඩි දුරටත් සදහන් විය.

Leave a Reply