ශ්‍රීලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ඉංජිනේරු උපාධියක්…

B.Sc.Eng (Marine Engineering and Naval Architecture)

⚓️⚓️ශ්‍රීලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ඉංජිනේරු උපාධියක් ලෙස රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක සමුද්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා නාවික ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පය සදහා විශේෂ උපාධියක් ලබා දෙන්නේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයීය ඉංජිනේරු පීඨය මගින් (2018/2019)අධයන වර්ෂයේ සිටය.

⚓️⚓️රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයීය ඉංජිනේරු පීඨයේ IESL Accreditation සහිතව Washington Accord යටතේ පවතින යාන්ත්‍රික හා නිශ්පාදන ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිතව මෙම සමුද්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා නාවික ආකෘති නිර්මාණ ශිල්ප දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවා ඇත. මෙම දෙපාර්තමේන්තුව සදහා එක් අධ්‍යයන වසරකට ඇතුලත් කර ගන්නා ශිෂ්‍ය පිරිසේ ප්‍රමාණය 25කි. ප්‍රථම වසර ඉංජිනේරු උපාධි අධ්‍යයන තුල පොදු හරවත් විෂය මාලාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව ප්‍රථම වසර තුල දැක්වූ ප්‍රගතිය සහ මෙම විශේෂීකරණ උපාධියට ඇති කැමත්ත මත හා විශේෂිතවූ ශරීර යෝග්‍යතා පරීක්ෂණකට පෙනීසිටීමෙන් අනුතුරුව දෙවන වසරේ සිට යාන්ත්‍රික හා නිශ්පාදන (DMME) දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධව, තමන්ගේ විශේෂීකරණ උපාධිය ලෙස සමුද්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා නාවික ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පය B.Sc.Eng (Marine Engineering and Naval Architecture) තෝරා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

👉👉දැනට ගෝලීය වශයෙන් දැඩි ඉල්ලුමක් පවතින වෘත්තීය නිපුණතාවක් ලබා ගැනීමට ඉතාම උචිත උපාධියක් ලෙස , මෙම උපාධි පාඨමාලාව හදුන්වා දිය හැකි අතර මෙම දෙපාර්තමේන්තුව 🌍 ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය වෘත්තීය ආයතන සමග සෘජුව සම්බන්ධතා පවතින බැවින් එම වෘත්තීන්ට අවශ්‍යම ලෙසම පුහුණු නිපුණ ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් බිහි කරනු ලබයි.දැනට පීඨය තුළ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව සදහා අවශ්‍ය සියලුම යටිතල පහසුකම් සපයා ඇති අතර ඒ සදහාම වෙන්වුන නවීන පහසුකම් සහිත විද්‍යාගාර 12ක් සහිතව නව දෙපාර්තමේන්තු ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර ඇත.💪💪

මෙම උපාධි පාඨමාලාව තුළ ප්‍රධාන උප කේෂ්ත්‍ර ලෙස,

1.Naval Architecture
2.Maraine Dynamics
3.Maraine Engineering Instrumentation and Control Systems
4.Ship Design and Construction යන කේෂ්ත්‍ර දක්වා ඇත.

යාන්ත්‍රික හා නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව (DMME ) හා අනුබද්ධව පවතින හරවත් විෂය මාලාවකින් පාඨමාලාව සමන්විත වන අතර ශිෂ්‍යය කැමත්ත සහ උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමේ නීති රීති සහ රෙගුලාසි වලට යටත්ව තාක්ෂණික (technical) සහ සාමාන්‍ය වෛකල්පිත (alternative)විෂය මාලාවක් හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

👉👉මෙම විෂය මාලාව සාදා ඇත්තේ නවීන ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් සතුව පැවතිය යුතු දිනෙන් දින අලුත් වන නව තාක්ෂණික දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෘත්තිකයන් පිරිසක් බිහිකිරීමේ අරමුනින් ය.

🇱🇰 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතම හා එකම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් පිදෙන Marine Engineering and Naval Architecture උපාධියේ මුල් සිය දෙනාට එක්වීම ට (තුන්වෙනි පුරුක ) ඔබත් සුදුස්සෙක්ද , වාසනාවන්තයෙක්ද ?

Leave a Reply