සෙලයින් තහනම් වෙන ලකුණු

පිටරටින් සේලයින් ගෙන්වීම නවතයි….

සැප්තැම්බරයේ සිට දේශීය සේලයින් රෝහල්වලට
විදෙස් රටවලින් සේලයින් මිලදී ගැනීම සැප්තැම්බර් මස 01 වෙනිදායින් පසු සම්පූර්ණයෙන් නවතන බව ඖෂධ නිශ්පාදන සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 01 දින සිට සාමාන්‍ය සේලයින්, ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ද්‍රාවණ, හාට්මාන් ද්‍රාවණ, මැනිටෝල් ද්‍රාවණ ඇතුළු ශිරා මඟින් ඇතුල් කරන මූලික නික්ෂේපන ද්‍රාවණ (Sterile Liquid Large Volume Parentals) සියල්ල කුණ්ඩසාලේ කර්මාන්ත උද්‍යානයේ කර්මාන්තශාලාවක නිෂ්පාදනය කර රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථා (SPMC)ලාංජනය යටතේ රෝහල්වලට සැපයන බව අමාත්‍ය චන ජයසුමන මහතා පවසයි.

සේලයින් ඇතුළු මූලික නික්ෂේපන ද්‍රාවණ මිලදී ගැනීමට පමණක් දිනකට රජය රුපියල් ලක්ෂ 50 වැය කරයි.

දේශීය නිෂ්පාදනය මගින් වාර්ෂිකව අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5 ක පමණ ශුද්ධ ඉතිරියක් ලඟාකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වන අතර සේලයින් බෝතල් මිලියන 25 ක් වාර්ෂිකව අපනයනය කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply