13 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සැප්තැම්බර් 13වන සඳුදා අලුයම 4 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ,කොරෝනා මර්දන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

Leave a Reply