රුපියල් පන්සීයකින් ව්‍යාපාර ලෝකය දිනු හරිස්චන්ද්‍ර

හරිස්චන්ද්‍ර නිශ්පාදන රසවිදල තිබුනට ඒ පිටුපස තියන කතාව දැනගෙන හිටියද?ජයග්‍රහණයේ මාවත වැටී ඇත්තේ රෝස මල් පාවඩ මතින් නොවේ යැයි කියමනක් අපි අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නෙ ජයග්‍රහණයේ මාවත වැටෙන්නේ කටු පඳුරු ගල් බොරළු ගිරිදුර්ග මැද්දෙන් කියන එක යි.නමුත් මාතර සී. ඒ. හරිස්චන්ද්‍ර මුදලාලිගේ ජීවන ගමනට මේ කියමන ඒ තරම් ගැළපෙන්නෙ නැහැ. මාතර හරිස්චන්ද්‍ර කුරහන් පිටි මාතර […]